Jobsmarket Management

Managementul resurselor umane si payroll

Indiferent de numarul de angajati, puteti avea acces la un pachet de servicii HR complete, personalizate si confidentiale. Tarifele sunt negociabile in functie de numarul dumneavostra de angajati.


Serviciile noastre sunt concepute pentru a oferi solutii complete in ceea ce priveste intocmirea dosarelor de personal si administrare REVISAL, calcularea salariilor personalului, precum si a taxelor aferente acestuia.
Schimbarile legislative frecvente in Romania in acest sector vor fi abordate cu profesionalism, astfel incat dvs. sa nu va confruntati cu nicio problema.


- Intretinerea bazei de date a salariatilor prin operarea la zi a modificarilor intervenite ( introducerea noilor angajati, procesarea plecarilor, modificarilor sa salarii, functii, departamente, centre de cost )
- Intocmirea pontajelor lunare pentru calculul salarial;
- Calculul sporurilor si adausurilor la salariu de baza:ore suplimentare, spor repaus saptamanal, spor de noapte, conditii grele,premii atutoare, etc)
- Calculul concediilor medicale si de odihna;
- Intocmirea dosarelor de recuperare de la FNAUSS;
- Calculul retinerilor si opririlor salariale;
- Intocmirea statelor de plata si editarea rapoartelor aferente;
- Efectuarea calculului pentru acordarea tichetelor de masa;
- Generarea fisierelor in formatul cerut de banca pentru plata salariilor pe card;
- Intocmirea Statelor de plata, pontajelor, fluturasilor, ordinelor de plata/foi de varsamant si transmiterea catre client in data agreata de ambele parti;
- Intocmirea ordinelor de plata pentru plata taxelor salariale;
- Intocmirea si depunerea declaratiei D112;
- Intocmirea de diverse rapoarte de salarizare la solicitarea clientului;


-Instiintare/ notificare ITM;
-Obtinere parola ITM-REVISAL - daca este cazul;
-Administrarea dosarelor de personal ale angajatilor;
-Redactarea contractelor individuale de munca;
-Intocmirea actelor aditionale de modificare a contractelor individuale de munca ( schimbare de functie, norma de munca, salariu, etc );
-Intocmirea deciziilor de suspendare, de reluare a activitatii;
-Intocmirea deciziilor de incetare a contractelor individuale de munca;
-Administrarea bazei de date cu angajatii;
-Eliberarea documentelor care atesta calitatea de angajat (adeverinte vechime, salariat, medic de familie, spital);
-Completarea diverselor adeverinte tip pentru unitatile financiar bancare;
-Mentinerea relatiilor cu ITM;
-Generarea si transmiterea de diverse rapoarte solicitate de beneficiar.


- Regulament Intern
- Regulament de Organizare si Functionare
- Contract Individual de Munca
- Contract Colectiv de Munca
- Fisa de Post
- Fisa de Evaluare
- Pachet Cercetare Disciplinara


- REVISAL - Infiintarea, completarea, transmiterea Registrului de Evidenta al Salariatilor catre Inspectia Muncii.
- REGES - Transmiteri in Registrul General Unic Evidenta a Salariatilor a registrului in format electronic ( inregistrari contracte noi, modificari ale contractelor, incetari, suspendari,detasari, etc)
- Eliberarea de rapoarte si extrase de registru catre angajatori si angajat
- Administrare dosare personal:
- preluare Baza de Date - verificarea dosarelor de personal pentru angajatii activi, verificarea registrului salariatilor din ReviSal cu datele din dosarul personal al angajatilor, corectarea in REVISAL a erorilor survenite din contractele individuale de munca, etc.
- modificare date - date de identificare angajator /salariat, corcetie erori survenite, etc.
- Incetare CIM - extras REVISAL, Nota de lichidare, Adeverinta de vechime in munca.